COACHING

Osiągaj swoje cele dzięki własnym strategiom. Poznaj klucz do własnej efektywności.

„Ciekawość jest najsilniejszym motorem w jaki wyposażyła nas natura”

dr Marzena Żylińska

Podstawowym założeniem coachingu jest wiara w to, że każdy z nas nosi w sobie
odpowiedzi i rozwiązania, które są mu potrzebne do uzyskania dobrostanu czy sukcesu.
Dzięki pracy ze mną uruchamiasz mechanizmy, zasoby o których nie pamiętasz lub nie
wiesz, że je masz. W partnerskiej relacji ze mną zrealizujesz swój cel.

Jakie masz korzyści z pracy coachingowej ze mną?

● Wzrośnie twoja samoświadomość – rozwiniesz potrzebne do realizacji celu
umiejętności
● Odnajdziesz własne strategie działania
● Odnajdziesz własne sposoby na pokonywanie ograniczeń w drodze do celu
● Inne – indywidualne – bo każdy klient to nowa korzyść

Gdzie coaching się sprawdza?

● W budowaniu i rozwoju własnej kariery zawodowej
● W zwiększaniu własnej efektywności zawodowej
● W budowaniu i rozwoju zespołów
● W skutecznym zarządzaniu sobą w zmianie
● W tworzeniu dobrych relacji zawodowych
● W osiąganiu Work&Life balance – harmonijnego życia we wszystkich obszarach

Jak wygląda coaching ze mną?

01

Proces life coachingu lub coachingu biznesowego to zwykle od 6 do 10 sesji po 60 min. ukierunkowanych na rozwój kompetencji i osiągnięcie konkretnego celu.

02

Współpraca ze mną obejmuje bezpłatne 30 minutowe spotkanie zerowe z coachee, opcjonalnie trójstronną sesję określającą cele z przełożonym lub HR oraz opracowanie indywidualnego procesu coachingowego i raportu podsumowującego proces.

Dlaczego coaching działa?

03

bo to ty decydujesz jaki cel chcesz zrealizować i w jakim tempie

bo w partnerskiej relacji ze mną podejmujesz świadome decyzje i wprowadzasz zmiany na podstawie wypracowanych własnych mechanizmów działania.

Umów się na coaching