TSR

Czym jest terapia skoncentrowana na rozwiązaniach?

„Pacjenci znają rozwiązania swoich problemów. Oni tylko nie wiedzą, że je znają”

Milton Erickson

Terapia TSR (ang. Solution Focused Brief Therapy)

Nurt terapii krótkoterminowej. Koncentruje się na realizacji celów i zdefiniowania preferowanej przyszłości klienta bez potrzeby analizowania jego przeszłości oraz źródeł aktualnej sytuacji życiowej. W tym podejściu podstawowym założeniem jest to, że to klient posiada odpowiednie zasoby do osiągnięcia swojego celu i to klient jest ekspertem od swojego życia. Ten typ terapii skupia się na mocnych stronach i zasobach klienta, zamiast analizy deficytów i źródeł różnych problemów w życiu klienta.

Koherencja serca Beata Karwowska

Trzy główne filary TSR:

01

Jeśli coś działa – rób tego więcej.

02

Jeśli coś nie działa –nie rób tego więcej. Rób coś innego.

03

Jeśli coś się nie zepsuło, nie naprawiaj tego.

Początek TSR to lata 70-tych ubiegłego wieku. Jego autorami są Steve de Shazer oraz Insoo Kim Berg, którzy inspirując się między innymi dorobkiem M. H. Ericksona rozwijali założenia nowatorskiego podejścia w Centrum Terapii Krótkoterminowej w Milwaukee (Brief Family Therapy Center) w Stanach Zjednoczonych. Bazowali również na metodach pracy stosowanych w Mental Research Institute w Palo Alto (USA).
De Shazer i Berg dostrzegli możliwość szybszego łagodzenia negatywnych objawów trudności, cierpienia ludzkiego w nowej formie terapii, która kładła nacisk na szybkie, konkretne rozwiązywanie, a nie na ciągłą dyskusję o samym problemie.
W Polsce podejście skoncentrowane na rozwiązaniach znane jest od lat 90-tych XX wieku.

Relacja terapeutyczna w TSR

Relacja między klientem, a terapeutą jest relacją partnerską, w której terapeuta wspiera i pomaga w odnalezieniu właściwej drogi. W podejściu TSR równorzędny charakter relacji dodaje pewności siebie i wzmacnia osobę korzystającą z terapii. Osoba korzystająca z wsparcia, określana jest mianem klienta, a nie pacjenta (osoby chorej z deficytami) jak w innych nurtach psychoterapeutycznych.

Jakie są rodzaje terapii w TSR?

Nurt ten umożliwia realizację terapii indywidualnej oraz grupowej. Sesje mogą odbywać się stacjonarnie w gabinecie lub zdalnie w formie terapii online.

Ile czasu trwa terapia?

Jest to terapia krótkoterminowa w ramach której odnalezienie własnych rozwiązań do problemu, dokonuje się zazwyczaj w relatywnie krótkim czasie. Celem terapii jest jak najszybsze znalezienie i wdrożenie rozwiązania, aby zminimalizować czas spędzony na pracy terapeutycznej i czas spędzony na zmaganiach i cierpieniu klienta. Terapia TSR jest użyteczna zarówno w krótkotrwałych interwencjach, jak i w dłuższym okresie terapii.

Dla kogo jest TSR?

 • może być stosowana zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci oraz młodzieży.
 • cierpiących na niską samoocenę
 • osób pragnących zmienić swój sposób funkcjonowania w wybranym obszarze
 • trudności w relacjach z otoczeniem
 • trudności w relacjach małżeńskich (terapia par i małżeństw)
 • depresji
 • leczenia nerwic
 • zaburzeń nastroju
 • pacjentów będących ofiarami lub sprawcami przemocy domowej
 • osób uzależnionych (np. od alkoholu, narkotyków, hazardu)
 • próby poradzenia sobie z traumą, np. spowodowaną chorobą lub utratą bliskiej osoby
 • zaburzeń odżywiania

Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach jest stosowana również w zakresie psychoedukacji, wychowywania dzieci, biznesie i doradztwie zawodowym.

Jak wygląda sesja terapii TSR?

Terapia odbywa się w formie rozmowy klienta z terapeutą, koncentrującej się na teraźniejszości i przyszłości (brak powracania do przeszłości, szukania i analizowania źródeł trudności). W trakcie spotkania skupiamy się na potrzebach, celach, możliwościach, zasobach, mocnych stronach. Wzmacniając zasadę, że to klient zna siebie najlepiej, określenie celu (główny temat terapii) i wybór drogi dotarcia do niego, należy właśnie do klienta. Rolą terapeuty jest towarzyszenie i wspieranie.
Terapia wymaga zazwyczaj od kilu do kilkunastu sesji, a pojedyncze spotkanie twa około 50 minut. Klient decyduje, kiedy terapia się skończy.

Umów się na terapie TSR